Αυγα. Από σπάνια κότες. για εκκολαψη. Πουλάδες αυγοπαραγωγης

Πουλάδες αυγοπαραγωγης Άσπρες - Μαύρες. - Κόκκινες. Αυγα. Από σπάνια κότες. για εκκολαψη. Australorp Black Sussex. Brahma. Plymouth rock. Bresse gauloise.
Αυγα για φαΐ ενισχυμένη σούπερ Ζωοτροφή με βότανα και μπαχαρικά.


AZOLLA ΜΑΓΙΚΟ ΦΥΤΟ.


Μειωστε το κόστος. ζωοτροφών.
Azolla για τα ζώα Azolla έχει ένα τεράστιο δυναμικό ως ζωοτροφές